ADR A1 kursai

Aprašymas

ADR A1 kursai – pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti bendrosios paskirties transporto priemonėmis.
Vairuotojams, kurie turi ADR A1 pažymėjimą, suteikiama teisė vežti pavojinguosius krovinius ne cisternose (išskyrus 1 ir 7 klasės), taip pat stacionariose cisternose (kai talpa neviršija 1 tūkst. L) bei kilnojamosiose ir konteinerinėse cisternose (kai talpa neviršija 3 tūkst. L).

ADR kursai yra reikalingi asmenims, siekiantiems išmokti valdyti transporto priemones, kuriose vežamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos arba kroviniai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai arba turtui.

Europos Sąjungoje buvo nustatyti reikalavimai, kad tokius krovinius gali vežti ir saugų transportavimą užtikrinti tik tie asmenys, kurie yra išklausę specialius kursus.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą.

Reikalingi dokumentai registruojantis į kursus:

  • Asmens dokumentas
  • Vairuotojo pažymėjimas

Registruotis galite šiais būdais: