ADR M klasė

Aprašymas

ADR M kursai – pavojingų krovinių vežimo saugos specialistų mokymai, skirti visų klasių pavojingų krovinių vežimui.

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą, išlaikęs egzaminą.

Šių kursų specialisto kvalifikacija galioja penkerius metus. Vėliau reikia laikyti pakartotinius egzaminus.

Informacija apie vairuotojų egzaminą pateikiama čia.

Reikalingi dokumentai registruojantis į kursus:

  • Asmens dokumentas
  • Vairuotojo pažymėjimas

Registruotis galite šiais būdais: