Aplinkosauginių dokumentų tvarkymas (autoservisams)

Įmonės, vykdančios transporto priemonių techninę apžiūrą arba remontą, privalo pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, užpildyti ir pateikti vykdančiojo transporto priemonių techninę apžiūrą ir remontą deklaraciją, pildyti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę, parengti bei pateikti duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas, pagal reikalavimus rūšiuoti atliekas bei ženklinti pavojingų atliekų talpas.

Jeigu Jūsų įmonė užsiima automobilių remontu arba planuojate pradėti vykdyti šią veiklą, Jums teks pildyti visus minėtus dokumentus, kurių rengimas, kai kuriais atvejais, gali būti ganėtinai sudėtingas. Patikėkite šį darbą mums! Reikiamus dokumentus parengsime taupydami Jūsų laiką, kurį galėsite skirti tiesioginiam įmonės darbui.

Jūs tvarkote automobilius – mes sutvarkysime reikiamus dokumentus.