Darbo saugos instruktavimų žurnalai

Aprašymas

Įmonės vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi darbo saugos reikalavimų. Įmonėje privalomi darbuotojų instruktavimai ir mokymai darbuotojų saugos klausimais. Mokymai rengiami kiekvienam naujam darbuotojui bei periodiškai visiems darbuotojams. Darbo saugos instruktavimų žurnale žymimi darbuotojai, išklausę saugos ir sveikatos įvadinius instruktavimus, tiek pirminius, tiek periodinius.