Darbuotojų instruktavimas darbo ir gaisrinės saugos klausimais

Aprašymas

Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems dirbti, taip pat pakeitus darbo pobūdį.
Periodinis instruktažas darbo vietoje privalo būti vykdomas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. Instruktažo metu, turi būti pateikta aktuali informacija, parengta vadovaujantis VDI pateiktomis metodinėmis rekomendacijomis.

Instruktažą gali vesti įmonės arba įmonės padalinių vadovai, turintys atitinkamus pažymėjimus.

Taipogi mokymus (instruktažą) Jūsų įmonėje gali vesti JAGO mokymų centro darbų saugos ir sveikatos specialistas, kuris darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas paruoš vadovaujantis Darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis bei kitais dokumentais. Po instruktažo pateiksime darbuotojams testus, kad įsitikintume, jog instruktuojamas darbuotojas suprato jam pateiktą informaciją. Jeigu darbuotojas nesuprato arba klaidingai suprato dėstomą informaciją – jis bus instruktuojamas dar kartą. Darbuotojas, išklausęs instruktažą, gali būti testuojamas žodžiu, raštu arba kitu darbdaviui priimtinu būdu.