Darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimas

Aprašymas

Įdarbinami darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įdarbinimą, vėliau dirbant sveikatą užtenką tikrintis periodiškai arba pasikeitus darbo pobūdžiui, pareigoms. Atsakingi įmonių atstovai (dažniausiai įmonėse tai būna personalo specialistas, buhalteris ar administratorius) privalo žinoti, kad sveikatos patikrinimas būtinas ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, bet skirtingose paslaugų teikimo srityse dirbantiems asmenims.  Darbuotojai, savo ruožtu, įmonėje nustatyta tvarka privalo pasitikrinti sveikatą. Jeigu atsitinka taip, kad atsisakoma tai padaryti, kuomet patikrinimas darbuotojui yra privalomas, tai traktuojama kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Valstybinė darbo inspekcija yra kontroliuojanti darbuotojų sveikatos patikrinimą įstaiga, kurios tikslas stebėti, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, įvertinti, ar įdarbinami bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis.

Tik nedaugelis įmonių turi vidinį specialistą, kuris periodiškai stebi darbuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumą bei prižiūri, kad viskas butų atliekama laiku. Patikrinimo periodiškumas įmonėse nukenčia ypač tada, kai už darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimą yra atsakingas darbuotojas, einantis kitas pareigas (pvz., administratorius), dėl ko nukenčia tiesioginis darbas.

Mūsų mokymų centro sveikatos patikrinimo specialistai ne tik kontroliuoja įmonių darbuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumą, bet ir derina darbuotojų vizitus planiniams patikrinimas privačiose klinikose.