Deklaracijų, ataskaitų teikimas kontroliuojančiose institucijose

Aprašymas

Viena iš svarbiausių įmonės vadovo atsakomybių – užtikrinti darbuotojų saugumą darbo vietoje. Tačiau praktika rodo, jog laikas, skiriamas kasdieniniams darbams, dažniausiai trukdo gilintis į tokius dalykus kaip ataskaitos, deklaracijos, laisvų formų arba formų pagal nuostatų 3 priedą pildymas ir t. t., jų pateikimas kontroliuojančioms institucijoms. Šie klausimai įmonėje, dažnu atveju, nustumiami į šoną, o apie juos prisimenama tik tuomet, kada įvyksta patikrinimas arba incidentas.
Įmonės privalo pateikti atitinkamus pranešimus institucijoms, tačiau neretai apie tai tiesiog nežino, pavyzdžiui, darbdavys, prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą, turi pateikti pranešimą VDI teritoriniam skyriui.
Vienas iš būdų, kaip įmonės gali laiku ir teisingai pateikti deklaracijas, yra samdyti žmogų, kuris bus atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, tačiau dažnu atveju tai tiesiog ekonomiškai neapsimoka. Šiai dienai vienas populiariausių sprendimų – samdyti specialistus iš šalies, kurie užtikrina atlikto darbo kokybę, kadangi turi ilgametę patirtį.
Būkite ramūs žinodami, kad Jūsų įmonėje viskas atlikta pagal reikalavimus – kvalifikuoti JAGO mokymų centro specialistai užtikrina tinkamą visų dokumentų parengimą laiku!