Dokumentai Taršos leidimui gauti

Pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdant ūkinę veiklą, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys privalo gauti Taršos leidimą. Taršos leidimai privalomi įmonėms, kurios eksploatuoja įsakyme „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius.

Dokumentai, Taršos leidimui gauti, rengiami pagal taisyklių priede pateiktą formą. Dokumentuose, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, pateikiama reikalinga informacija bei papildomi dokumentai, tokie kaip numatomų išmesti teršalų skaičiavimai, atliekų tvarkymo ir naudojimo reglamentai, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai, monitoringo programa.

Jeigu Jūsų veikla susijusi su ūkinės technikos eksploatavimu, mes Jums galime parengti reikalingus dokumentus, padėsiančius gauti Taršos leidimą Jūsų veiklos vykdymui.

Leiskite sau nesirūpinti dokumentų ruošimu, pildymu ir pateikimu – mes tai padarysime už Jus!