Kviečiame įmonių ir įstaigų vadovus pasirūpinti darbuotojų mokymais dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo bei išvengti baudų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kiekviena įmonė ar įstaiga privalo užtikrinti darbuotojų mokymus prieš pradedant jiems tvarkyti asmens duomenis, taip pat periodišką žinių atnaujinimą. Darbuotojų apmokymas gali padėti išvengti klaidų tvarkant asmens duomenis, taip pat įmonė/įstaiga, esant pažeidimui, gali lengviau įrodyti, jog įgyvendino Reglamento reikalavimus bei dėjo maksimalias pastangas tam, kad pažeidimai neįvyktų dėl įmonės/įstaigos darbuotojų kaltės.

JAGO mokymų centre organizuojame duomenų apsaugos reglamento programą konkrečioms darbo rūšims (veikloms) ar pareigybėms, pvz., darbuotojams, dirbantiems transporto kompanijoje, arba mokytojams.

Seminaro metu būsite supažindinti su:

  • teisėtais duomenų tvarkymo kriterijais,
  • duomenų subjektų teisių įgyvendinimu,
  • reikalavimais dokumentų rinkimui bei saugojimui,
  • reikalavimais duomenų perdavimui,
  • veiklos įrašų rengimu,
  • poveikio duomenų apsaugai vertinimu,
  • atsakomybe ir kaip jos išvengti,
  • veiklos įrašų rengimu,
  • reikalavimais tiesioginei rinkodarai,
  • reikalavimais internetinėms svetainėms.

Seminaro metu taip pat pateikiami praktiniai patarimai atsižvelgiant į konkrečias situacijas.