Gaisrinės saugos instruktavimų žurnalai

Aprašymas

Priešgaisrinės saugos instruktavimo žurnalai reikalingi kiekvienai įmonei. Jie skirti pažymėti, jog darbuotojai buvo supažindinti su tinkamu elgesiu gaisro metu arba siekiant išvengti gaisro.

Tai gali būti pirminis, periodinis arba papildomas instruktavimas. Kiekvienas instruktavimas įforminamas Gaisrinės saugos instruktavimų žurnale.

Instruktavimą organizuojame Jūsų įmonės darbo vietoje.