Galvos apsauga

Aprašymas

Galvos apsauga naudojama darbe tuomet, kai yra rizika susižeisti galvą, pvz.: darbo vietoje esant krentantiems objektams arba esant pavojui atsitrenkti į nejudantį objektą, taipogi dirbant žemoje patalpoje. Dažniausiai galvos apsaugai naudojami apsauginiai šalmai, kurie privalo atitikti nacionalinius arba Europos standartus. Galvos apsaugos priemonė turi būti keičiama reguliariai – kas dvejus metus, o jeigu darbuotojas atsitrenkė ar gavo smūgį, tokia priemonė turi būti pakeista iš karto.