Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skelbia naujausią informaciją apie Strateginio plano patvirtinimą. Informacija skirta ūkininkams, bei dar tik planuojantiems ūkininkauti asmenims.

Privalomieji strateginio plano tikslai:

  • remti perspektyvių ūkių pajamas bei ūkių atsparumą;
  • labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą;
  • gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje;
  • padėti švelninti klimato kaitą ir plėtoti darniąją energetiką;
  • skatinti darnųjį vystymąsį ir veiksmingą gamtos išteklių valdymą;
  • padėti apsaugoti biologinę įvairovę, ekosistemas, buveines bei kraštovaizdžius;
  • pritraukti jaunuosius ūkininkus ir skatinti verslo kūrimą;
  • skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir veiklos plėtrą;
  • siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius.

Strateginio plano biudžetas pagal nacionalinius tikslus

Nuotr. iš Strateginio plano pristatymo

 

Daugiau informacijos: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano pristatymas

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/SP%20pristatymas%202022_11_18.pdf