Norminių darbo saugos dokumentų rengimas ir atnaujinimas

Aprašymas

Įmonėje dirbant bent dviem darbuotojams, tokie dokumentai kaip:

  • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai
  • darbo tvarkos taisyklės
  • darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
  • priešgaisrinės saugos dokumentai (įsakymai, nuostatai)
  • pareiginiai nuostatai bei kt.

yra privalomi. Visus šiuos dokumentus galite nusipirkti internete, tačiau ilgametė mūsų darbo patirtis su įvairiomis kompanijomis parodė, jog įmonių atstovams tokiu atveju tenka sėdėti valandų valandas bandant pritaikyti įsigytus dokumentus konkrečiai savo įmonei, aiškinantis, kaip tiksliai šiuos įforminti, įteisinti. Šiam darbui atlikti atsakingam įmonės darbuotojui reikia ieškoti aktualių nuorodų į LR įstatymus tam, jog įsitikinti, kad pildomas dokumentas atitinka šių dienų reikalavimus.

Kviečiame norminių darbo saugos dokumentų rengimą ir atnaujinimą patikėti mūsų specialistams. Visą dokumentaciją paruošime greitai, taip pat peržiūrėsime ir atnaujinsime senuosius dokumentus (jeigu yra), kad šie atitiktų galiojančius reikalavimus. Be pagrindinių dokumentų, mūsų specialistai galės suruošti ir papildomus dokumentus, reikalingus pagal Jūsų vykdomą veiklą, darbuotojų skaičių, naudojamą įranga.