Pareiginiai nuostatai

Aprašymas

Pareiginiuose nuostatuose aprašomos Bendrosios nuostatos t. y., reikalavimai pareigas einančiam darbuotojui, pavaldumas, privalomos žinoti taisyklės ir kt. informacija.

Pareigybės aprašyme nurodomi darbai, už kuriuos atsakingas pareigas einantis darbuotojas, darbų terminai (jei reikia), darbo vietos aprašymas, darbo pradžios, pabaigos bei pietų laikas, kt. informacija pagal poreikį ir/ar darbo specifiką.

Darbuotojo Teisėse nurodoma kokias teises turi pareigas einantis darbuotojas.

Darbuotojo Atsakomybėse apibrėžiami visi aspektai, už kuriuos atsakomybę prisiima pareigas einantis darbuotojas, taip pat taikomos nuobaudos bei atsakomybės už netinkamą pareigų vykdymą ir/ar komercinių paslapčių atskleidimą.

Baigiamuosiuose nuostatuose aprašomi papildomi aspektai, susiję su darbuotojo ir darbdavio santykiais. Darbuotojas supažindinamas su pareiginiais nuostatais pasirašytinai.