Personalo atranka ir valdymas

Aprašymas

Personalo vadyba susideda iš dviejų struktūrinių dalių – personalo organizavimo ir personalo valdymo.
Personalo atrankos ir valdymo seminaro metu Jums bus pristatytas šių dalių turinys, t. y. gilinsitės į personalo planavimą, darbų analizę, darbuotojų paiešką, samdymą, adaptavimą, atleidimą, personalo ugdymą ir kvalifikacijos tobulinimą, įvairius valdymo metodus ir stilius, personalo motyvavimą, darbo įvertinimą, atlyginimą, pasitenkinimo darbu, darbo santykių ir komandinio darbo valdymą.

Susipažinę su pagrindiniais personalo vadybos kriterijais, sužinosite, kaip tobulinti personalo atranką – esminį procesą, kurio metu nustatoma, kokį darbuotoją priimti tam tikro darbo atlikimui, kaip tinkamai jį pasirinkti ir motyvuoti darbui.

Norint išsirinkti personalą tokį, kuris padėtų įmonei tobulėti ir kurtų jos reputaciją, būtina remtis sąžiningumo principais, dėl to Jums bus pateikta informacija apie pagrindinius personalo atrankos metodus – anketavimą, testavimą, diskusijas, interviu, grafologiją.

Kadangi personalo valdymas yra neatsiejamas nuo vadovavimo, seminare Jūs patobulinsite savo lyderystės įgūdžius, sužinosite ugdomojo vadovavimo subtilybes, komandinio darbo, sprendimų priėmimo, personalo motyvavimo ir veiklos įvertinimo metodus.

Įgytos žinios padės Jums efektyviau valdyti personalo krizes ir gauti grįžtamąjį ryšį iš darbuotojų.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.


Registruotis į seminarą galitę užpildę aukščiau esančią registracijos formą.