Profesinės rizikos vertinimas

Aprašymas

Norint įmonėje įvertinti profesinę riziką, pradžiai reikia atlikti tyrimą, kurio metu nustatome rizikos veiksnių faktinius dydžius, poveikį, jų trukmę ir sąlygas, kodėl jie pasireiškia.

Cheminių ir fizikinių darbo aplinkos rizikos veiksnių, tokių kaip apšvietimo, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių, oro taršos tyrimus atlieka akredituotos (ir)arba atestuotos laboratorijos. Taip pat atliekamas ergonominių ir psichologinių rizikos veiksnių tyrimas. Atlikus šiuos tyrimus analizuojami tyrimo rezultatai, nustatomos rizikos ir daromi sprendimai dėl rizikos lygio priimtinumo.

Įmonės rizikos priimtinumas negali viršyti Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytu ribinių verčių. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir atliktą analizę pateikiame pasiūlymus, kokių veiksmų reikia imtis įmonei, sudarome profesinės rizikos stebėsenos kontrolę.