Saugos ir sveikatos instrukcijos

Aprašymas

Saugos ir sveikatos instrukcijose aprašomi profesinės rizikos veiksmai ir priemonės kaip jų išvengti, taip pat saugūs darbuotojų veiksmai darbo metu ir elgesys avariniais atvejais.