Saugos ir sveikatos valdymas

„Saugos programų taikoma disciplina apima gamybos ir kokybės kontrolę. Žmonės geriau supranta apie savo darbą, kaip jį atlikti teisingai ir kokybiškai. Tikime, kad naudojant saugos programas pasiekiama nauda gamyboje ir kokybėje.“ – Donata Daknienė JAGO projektų vadovė

Saugos valdymo sistemos

Saugos ir sveikatos sistema jūsų verslui

Jūs, kaip darbdavys, esate atsakingas už saugios ir sveikos darbo vietos palaikymą. Saugos ir sveikatos valdymo sistema arba saugos programa gali padėti sutelkti pastangas darbo aplinkos gerinimui. Kad ir kaip galite būti įsitikinę savo dokumentų aprašų teisingumu ir jūsų organizacijos žmonių teisinga veikla, norint išvengti traumų ir ligų jūsų darbo vietoje, tačiau skirkite laiko šiam straipsniui.

Savo unikalumu saugos ir sveikatos sistema atspindi jūsų verslo būdą, jūsų darbo pavojus ir tai, kaip valdote savo darbuotojų saugą ir sveikatą:

 • Jei vadovaujate veikloms, kurios kelia mažą riziką, jūsų naudojami veiksmai gali kelti efektyvumą vien tik įsiklausant į savo darbuotojų rūpesčius ir į juos tinkamai reaguojant.
 • Turint aukšto lygio rizikas pramonės versle reikia turėti įvairius įrašus, kurie kontroliuojami vadovaujantis rašytinių taisyklių ir procedūrų.
 • Jūs turite nuspręsti, kaip geriausiai dirbti saugioje ir sveikoje darbo vietoje, ir įgyvendinti savo planus. Svarbiausia, kad jūsų sistema veiktų jūsų organizacijoje.

 

Kas lemia sėkmingą sistemą?

Sėkminga saugos ir sveikatos sistema bus jūsų bendra verslo veiklos dalis, tokia pat svarbi kaip ir kitos veiklos, kurias vykdote siekdami sėkmės versle.

Sėkmingos saugos ir sveikatos sistemos turi:

 • Vadovai įsipareigoja, kad programa veiktų;
 • Programoje dalyvauja darbuotojai;
 • Sistema, skirta nustatyti ir kontroliuoti pavojus;
 • Saugos reikalavimų ir taisyklių laikymasis (jei sertifikuojamos veiklos, tai vadovautis ir standartais);
 • Saugių darbo praktikų mokymai;
 • Abipusė pagarba, rūpestingumas ir atviras bendravimas saugios kultūros puoselėjimui palankiose aplinkose;
 • Nuolatinis tobulėjimas.
Pažvelkite į savo saugos ir sveikatos sistemą. Kai kurie aspektai gali būti stiprūs, o kitus gali tekti sustiprinti. Tolesniuose skyriuose aprašomi šie pagrindiniai veiksniai ir pateikiamos idėjos, kaip juos įtraukti į programą. Ir atminkite, jei valdote mažesnę įmonę, jūsų sistema gali būti paprasta ir neoficiali, tačiau labai veiksminga.

Pateikiame praktinį vadovą, kurį galite pritaikyti savo poreikiams. Kadangi mažos įmonės dažnai negali sau leisti savo darbų saugos ir sveikatos specialistų nuolatinės priežiūros, jums gali prireikti pagalbos įsidiegiant sistemą. Galite paskambinti į JAGO – mūsų paslaugos yra nemokamos ir konfidencialios.

 I. Įsipareigokite

Įsipareigokite saugai ir sveikatai skirti tiek energijos, kiek skiriate bet kuriai kitai svarbiai savo verslo veiklai. Į savo verslo planą būtinai įtraukite saugos ir sveikatos žingsnius ir juos naudokite visose verslo veiklose.

 • Parašykite politiką, kuri pabrėžia jūsų svarbą saugai ir sveikatai darbo vietose;
 • Skirkite išteklius (laiką, pinigus, asmeninį), reikalingą savo darbuotojams apsaugoti;
 • Pradėkite susitikimus saugos tema;
 • Skatinkite darbuotojus dalyvauti saugos ir sveikatos veiklose;
 • Praneškite darbuotojams, kad jie laikysis saugios darbo praktikos, jei dirbs jūsų verslui. Ir sekite tuo pačiu pavyzdžiu patys;
 • Reaguokite į visus pranešimus apie nesaugias ar pavojingas darbo sąlygas arba darbo praktikas;
 • Jei įvyksta sužalojimų ar ligų, išsiaiškinkite kodėl;
 • Perženkite reglamentų ribas – reaguokite į visus pavojus, nesvarbu, ar jiems taikomi įstatymai, ar ne.

II. Įtraukite darbuotojus

Saugioje ir sveikoje darbo vietoje darbuotojai yra suinteresuoti saugos ir sveikatos programos sėkme – sauga ir sveikata yra kiekvieno atsakomybė. Jei norite, kad jūsų programa būtų sėkminga, aktyviai skatinkite darbuotojus joje dalyvauti. Laikykite žmones atsakingais ir įsitikinkite, kad kiekvienas atlieka savo vaidmenį.

 • Sukurkite aktyvų darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą;
 • Kasdienius saugos patikrinimus įtraukite kai kuriems darbuotojams kaip darbo užduotis;
 • Informuokite darbuotojus apie saugos patikrinimus, traumų ir ligų statistiką ir kitais susijusiais klausimais;
 • Suteikite kiekvienam prasmingą veiklą, kuri palaiko saugumą;
 • Vertinkite darbuotojų indėlį ir atsiliepimus. Darbuotojai dažnai daugiau žino apie saugos problemas ir sprendimus nei vadovai;
 • Įsitikinkite, kad darbuotojai padeda peržiūrėti ir tobulinti programą.

Laikykite darbuotojus atsakingais:

 • Į pareigybių aprašymus įtraukite saugos ir sveikatos pareigas;
 • Nustatykite saugos tikslus ir palaikykite jų atlikimo kontrolę;
 • Drausminkite darbuotojus, kurie elgiasi nesaugiai ir gali pakenkti sau ar kitiems;
 • Sukurkite aiškią pranešimų apie pavojų, sužalojimus, ligas ir incidentus sistemą;
 • Įvertinkite darbuotojus, kurie stebi procesus ir prisideda, kad darbo vieta būtų saugi ir sveika.

III. Nustatykite ir valdykite pavojus

Prieš kontroliuodami pavojus, turite žinoti, kokie pavojai yra. Štai keletas būdų, kaip nustatyti pavojus stebint saugos ir sveikatos kultūrą darbo vietose:

 • Nelaimingų atsitikimų, traumų, ligų atvejų priežastys;
 • Žurnalų peržiūra: pirmosios pagalbos žurnalai, darbuotojų atlyginimų ataskaitos, skundai ir skambučiai
 • Ieškojimas tendencijų ar bendrų veiksnių, traumų ar ligų sąsajų:
  • kūno dalys, kurios dažniausia sužalojamos;
  • paros laikas/pamainos;
  • vieta;
  • įranga;
  • apsauginė įranga;
  • skyrius/padalinys.

Darbuotojų apklausa

 • Teikiamų auditų, draudimo apklausų ar konsultacijų patikrinimų ataskaitos.
 • Apie saugos taisyklių taikymą, susijusias su jūsų darbo vieta.
 • Tai, ar jūsų darbo vietoje nėra saugos ir sveikatos problemų, esamų ir galimų. JAGO konsultantai gali padėti apžiūrėti jūsų darbo vietą.
 • Kontroliuokite kontrolinius sąrašus pavojingoms sąlygoms nustatyti.
 • Stebėkite, kaip darbuotojai dirba, kad pastebėtumėte nesaugią darbo praktiką.
 • Atlikite darbų rizikos analizę .
 • Imkite (oro ar triukšmo) mėginius, kai esama poveikio.

Sužinoję apie pavojus, galite nuspręsti, kaip juos suvaldyti

 • Suteikite pirmenybę aptiktiems pavojams, kurie gali sukelti rimtų sužalojimų ar ligų. Nusistatykite prioritetus, kuriuos galite iš karto pataisyti.
 • Sudarykite ilgalaikius planus, kad pašalintumėte kai kuriuos pavojus.
 • Parenkite pavojų pašalinimo planą.
 • Atlikite darbų rizikos analizę, kad nustatytumėte, kaip geriausiai pašalinti pavojus.
 • Rekomenduojama taikyti gerąsias praktikas vadovaujantis kitų įmonių artimų veiklomis praktika.

Panaikinkite pavojus

 • Inžinerinės kontrolės priemonėmis pašalinami pavojai naudojant saugius įrankius, įrenginius ir įrangą. Tai yra geriausi valdikliai.
 • Administracinės kontrolės priemonės nepašalina pavojų – jos sumažina poveikį keičiant darbo praktikas. Pavyzdžiui, darbuotojų rotacija, poilsio pertraukos, mokymo programos.
 • Asmeninės apsaugos priemonės sudaro barjerą tarp darbuotojo ir pavojaus, pavyzdžiui, dėvint pirštines ar apsauginius batus. Jei naudojate asmenines apsaugos priemones, turite iš anksto įvertinti pavojų ir išmokyti tinkamai naudoti priemones.
 • Įvertinkite pakeitimus, kad būtumėte tikri, jog jie išsprendė problemą ir nesukėlė kitų pavojų. Ir periodiškai iš naujo peržiūrėkite darbo aplinką ir darbo vietas.

 

IV. Laikykitės taisyklių

Darbdaviai turi nustatyti darbo vietose galiojančias  taisykles ir jų laikytis. JAGO gali padėti apmokinant ir konsultuojant, sukuriant reikalingas programas, tvarkant saugos ir sveikatos žurnalo įrašus, jei to reikia jūsų verslui.

V. Mokykite darbuotojus

Apmokykite darbuotojus apie pavojus, su kuriais jie gali susidurti darbe ir kaip nuo jų apsisaugoti. Saugokite visų mokymų įrašus. Pateikite:

 • Bendrą saugos informaciją naujiems ir naujai darbus pradedantiems darbuotojams, įskaitant įmonės saugos taisykles ir avarines procedūras.
 • Taikykite specialius mokymus apie darbo vietų pavojus ir apie tai, kaip saugiai darbuotojams atlikti savo darbus (daugelis standartų nurodo specialių mokymo reikalavimus).
 • Atkreipkite dėmesį dėl perkvalifikavimo (kada reikalauja standartai, kada keičiasi darbai, kai darbuotojai grįžta po ilgo nebuvimo darbe).
 • Vykdykite tikslinius instruktažus pagal poreikį, kad darbuotojai žinotų, kaip saugiai atlikti savo darbus.

VI. Palaikykite saugos kultūrą

Darbuotojai saugą laiko vertybe – jie aktyviai rūpinasi savimi ir kitais.

 • Abipusė pagarba yra norma.
 • Užmegzkite veiksmingą dvipusį ryšį. Reaguokite į darbuotojų poreikius ir rūpesčius.
 • Įsitikinkite, kad vadovybė laikosi taisyklių, kad užtikrintų saugią darbo vietą.
 • Skatinkite darbuotojus dirbti „nebūtinai“, kad būtų užtikrinta saugi darbo vieta.
 • Palaikykite darbo aplinką, kuri skatina pasitikėjimą, kūrybiškumą ir bendrą gerovę.
 • Švęskite savo sėkmę pasidalindami savo geromis praktikomis.

VII. Nuolat tobulinkite savo sistemą

Skirkime savo programų stipriąsias ir silpnąsias puses, analizuodami poreikius, kaip tiksliai jie atspindi jūsų lūkesčius.

 • Saugos ir sveikatos programos vertinimo anketa.
 • Svarbu kasmet, jei reikia pagal poreikį peržiūrėti saugos ir sveikatos valdymą.
 • Ištirkite nelaimingus atsitikimus, sužalojimus, ligas ir iškvietimus, kai jie įvyksta.
 • Dažnai (kasdien, kas savaitę pagal poreikį) atlikite konkrečios įrangos ir procesų patikras.
 • Įvertinkite savo traumų ir ligų statistiką.
 • Dokumentuokite visus savo veiksmus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata.
 • Pakeitimų analizė: vykdant keitimus naujais ar atliekant rekonstrukcijos darbus įrenginių ar įrangos, keičiant medžiagas vertinti ar nėra pavojų.
 • Įsitikinkite, kad pavojaus koregavimo sistemos yra įdiegtos ir veikia.
 • Įvertinkite mokymo efektyvumą.
 • Klausykite savo darbuotojų: ar darbuotojai žino savo darbų pavojus ir kaip saugiai dirbti? Ar vadovai laikosi saugios darbo praktikos ir giria saugų darbuotojų elgesį?