Transporto vadybininko egzamino klausimai

JAGO mokymų centre išklausytas Transporto vadybininko mokymo kursas yra vienas žingsnis link naujos kvalifikacijos įgijimo. Be teorijos kurso Jūsų laukia transporto vadybininkų egzaminas, kurį turėsite nustatyta tvarka išlaikyti tam, kad galėtumėte vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai. Egzaminui, kurį laikysite Transporto saugos administracijoje, pasiruošite mūsų mokymų metu, kuomet taipogi susipažinsite ir su transporto vadybininkams užduodamais klausimais egzamino metu.

Egzamine Jums bus pateikti klausimai iš daugelio teisės aktų, apie darbo kodeksą, krovininio transporto reglamentus, reikalavimus akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms ir ūkinėms bendrijoms, rinkodarą, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindus, mokestinius reikalavimus ūkiniams subjektams ir kt. Norėdami Jus supažindinti su Transporto vadybininko egzamino klausimais, žemiau pateikiame kelis mūsų profesionalių šio kurso mokytojų parengtus testo klausimus.

Nepamirškite, jog Transporto vadybininkų egzamino metu Jums bus pateikiami panašaus pobūdžio, tačiau ne identiški klausimai (gali skirtis klausimų formuluotė, klausimas gali būti pateiktas kaip teiginys arba neiginys).

Transporto vadybininko testo klausimai:

 • Kas tai yra ATP?
 • Ar galima taisyti pinigų apskaitos dokumentus?
 • Kokie yra geografinio segmentavimo požymiai?
 • Koks teisės aktas reguliuoja žalos atlyginimo tvarką ir dydį už vežėjo, kuris yra kaltas dėl žalos, padarytą žalą kelių transporto priemonėmis tretiesiems asmenims ar jų turtui?
 • Jei akcinėje bendrovėje (AB) bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, kas skiria bankroto administratorių?
 • Kokia transporto priemonė priskiriama N1 klasei?
 • Kokiu mažiausiu nuosavu kapitalu turi disponuoti UAB, jei nori išsiimti 3  Bendrijos licencijos kopijas įmonės transporto priemonėms?
 • Kas privalo sudaryti finansines ataskaitas ir jas teikti Juridiniam asmenų registrui?
 • Kas atsako už įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą ir buhalterinės apskaitos organizavimą?
 • Ką pagal Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisykles vadiname pavojingais kroviniais?
 • Kokiu periodiškumu vežėjai, turintys metinius Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos (ETMK) leidimus, privalo Lietuvos transporto saugos administracijai pateikti kelionės žurnalų užpildytus įrašų lapus?
 • Ką nagrinėja CMR Konvencija?
 • Pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006, vairuotojo kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti: <…>
 • Ar turi būti pratęsiamas „žalesnio ir saugaus” sunkvežimio eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatas, išduotas gamintojo ar jo įgalioto atstovo?
 • Nuo kada įgyjama teisė važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis?
 • Kokiems krovinių vežimams vidaus maršrutais reikalinga licencija?
 • Ar Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimas (ETMK) suteikia teisę vykdyti kabotažą ETMK leidimų sistemoje dalyvaujančioje šalyje narėje?
 • Kada vežėjas laikomas nepažeidęs muitinės nustatyto tranzito termino?
 • Kurioms krovininėms transporto priemonėms reikalinga licencijos kopija vežti krovinius vidaus maršrutais?

Tai tik dalis klausimų, kurie gali būti pateikti Transporto vadybininkui egzamine. Su visu klausimynu susipažinsite mūsų organizuojamuose mokymuose.


Jeigu norite užsiregistruoti į Transporto vadybininko mokymus, užpildykite registracijos formą ir laukite mūsų skambučio artimiausiu metu.