Duomenų apsaugos aprašas, vaizdo stebėjimo ir saugojimo tvarka

1995 m. Europos Komisija priėmė Europos Sąjungos direktyvą 95/46/EB, kurioje buvo aprašyta privatumo ir žmogaus teisių įstatymai. Direktyva buvo taikoma kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje skirtingai, todėl Europos komisija 2018 m. ją pakeitė Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR, GDPR), siekiant vienodų duomenų apsaugos įstatymų visoje Europos Sąjungoje.

Organizacijos ir asmens duomenų apsauga yra itin svarbi nuolatos augančioje tarpvalstybinėjė aplinkoje. Duomenų apsaugos reglamentas sukurtas siekiant apsaugoti asmens duomenis ir jo privatumą. Įsigaliojus Duomenų apsaugos reglamentui, ne vienai įmonei kilo klausimų ir sunkumų parengiant duomenų apsaugos dokumentus. Kiekvienai organizacijai teko peržiūrėti valdomą asmeninę informaciją, jos srautus, procesus ir įvertinti, kokius duomenis ir kokiais tikslais naudoja. Pokyčiai palietė ir asmens duomenų, tokių kaip asmens dokumentų saugojimą, ir vaizdo stebėjimo vykdymą. Reglamento nuostatos įpareigoja darbdavį atsakingai naudoti asmens duomenis ir užtikrinti jų saugumą.

Duomenų apsaugos aprašas reikalingas kiekvienai įmonei, susijusiai su Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Duomenų apsaugos reglamentas numato taisykles, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. Tai leidžia užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas vyktų teisėtai ir sąžiningai.

Kiekviena įmonė privalo užtikrinti, kad darbuotojų duomenys yra saugūs, naudojami teisėtai ir nekyla grėsmė jiems patekti į trečiųjų asmenų rankas.

Duomenų apsaugos reglamentas įpareigoja ne tik atsakingai rinkti bei naudoti asmens duomenis, bet ir tikslingai vykdyti vaizdo stebėjimą, jei įmonė pageidauja. Įprastai vaizdo stebėjimas vykdomas saugumo tikslais – apsaugoti darbuotojus, klientus ar kitus asmenis bei vaizdo stebėjimą vykdančio asmens turtą. Labai svarbu ir tai, kad asmuo, vykdantis vaizdo stebėjimą, privalo atsižvelgti bei pagrįsti vaizdo stebėjimo tikslus ir paaiškinti, ar šie tikslai pasiekiami tik vaizdo stebėjimo būdu.

Sparčiai didėjant Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucijų specialistų skaičiui, įmonės turi ruoštis griežtesniam duomenų apsaugos reglamento taikymui. Iš įmonių tikimasi, jog bus vadovaujamasi duomenų apsaugos bei privatumo užtikrinimo principais.


Vykdote vaizdo stebėjimą arba renkate asmens duomenis? Mes Jums padėsime. Atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, parengsime dokumentus, konsultuosime Reglamento įgyvendinimo klausimais, įvertinsime vaizdo stebėjimo aprėptį bei nustatysime jo pagrindą.