Ūkininkystės šakų populiarumas Lietuvoje

Pagrindinės dvi šakos, kurias trumpai apžvelgsime – augalų ir gyvulių ūkininkystė Lietuvoje ir šių šakų aprėpties mastas. Augalininkystė šalyje sudaro apie 69,2%, tuo tarpu gyvulininkystė – apie 29,4% visos ūkininkystės.

Kelis metus tendencija Lietuvoje kardinaliai nesikeičia ir pirmoje vietoje (remiantis www.ec.europa.eu 2020 m. duomenimis) pagal ūkininkų pasirinktos ūkio šakos pasiskirstymą užima grūdinės kultūros augalai, kurie sudaro apie 38% visos šalies ūkininkystės. Normalu, jog ši augalininkystės šaka yra pati populiariausia, kadangi grūdinės kultūros produkcija yra daugiausiai vartojama šalyje. Pastebėsime, jog itin daug grūdų yra iš Lietuvos eksportuojama į kitas pasaulio šalis, todėl tai taipogi padidina šios kultūros paklausą.

Antroje augalininkystės vietoje pagal populiarumą Lietuvos ūkiai augina pramoninius augalus, tokius kaip kanapės, tabakas, apyniai, rapsų sėklos, saulėgražos ar soja. Jie sudaro 16% auginamos kultūros.

Trečioje vietoje pašariniai augalai, sudarantys apie 7,7%.

Toliau seka mažiausią dalį sudarantys augalai, tokie kaip daržovės, bulvės, vaisiai, vynuogės bei alyvuogės.

Gyvulininkystė Lietuvoje kiekvienais metais apima nežymiai mažesnę dalį. Tendenciją lemia tokie faktoriai, kaip jaunų žmonių nenoras dirbti žemės ūkyje, persikėlimas iš kaimų, miestelių į didmiesčius, emigracija, technologijos, populiarėjantis „freelancinimas“ ir galimybė dirbti nepriklausomai bei pačiam sau. Taipogi šalies arba Europos lygio finansavimo trūkumas, aukšti reikalavimai gyvulininkystės plėtotojams ir panašiai.

Gyvulininkystės ūkis Lietuvoje yra daugiau nei du kartus mažesnis nei augalininkystė. Visgi, Lietuvos ūkininkai labiausiai orientuoti į pieną, kurio iš galvijų išgaudami sudaro 12,8% gyvulininkystės šakos. Toliau – galvijų auginimas mėsos pramonei, kuris laikosi antroje vietoje ir sudaro apie 4,6%. Paukščių ir kiaulių auginimas (mėsos pramonei) šalyje užima itin panašią dalį ir kiekvienas sudaro 4,1% gyvulininkystės. Mažiausiai auginamos avys, ožkos, kurios nesudaro net 1% visos gyvulininkystės šakos.

Šaltinis www.ec.europa.eu